Vandaag heb ik de tweede bijeenkomst verzorgd in het kader van thema 3: lesgeven en begeleiden. Deze les heb ik de volgende ondertitel meegegeven: het doel heiligt de middelen.
ICT is natuurlijk het middel. En wat het doel is bepaald welke ICT-middelen je in moet zetten. In de les kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Zo moeten studenten zelf lesdoelen kunnen formuleren voor eigen lessen. Daarom heb ik expliciet aangegeven aan welke doelen ik deze les aandacht besteed. Dat waren kennisdoelen en vaardigheidsdoelen. De kennisdoelen heb ik (diagnostisch) getoetst met een meerkeuzetoets. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van het programma Hot Potatoes.
Het was aardig om te zien hoe de studenten hier mee aan de slag gingen. Ook direct een voorbereiding op de echte kennistoets.
Om weer te bekomen van de schrik heb ik daarna iets luchtiger laten zien. Een voorbeeld van Augmented Reality van ARSight. Dit als toekomstbeeld (de vorige keer had ik alleen nog maar een video, nu met een webcam echt in de klas zelf).
Onderwerpen die naar aanleiding van de diagnostische toets voorbijkwamen waren licenties en de Cognitive Multimedia Learning Theory.

In deze les zijn we ook concreet aan de slag gegaan met WikiKids. Samen een artikeltje maken en daarna zelf hiermee aan de slag. WikiKids heb ik als voorbeeld laten zien van een middel dat je in kunt zetten om aan vakinhoudelijke doelen te werken voor Wereldoriëntatie, Nederlands en BVO. Ook een middel om aan vakoverstijgende doelen te werken zoals samenwerken.
Al met al een volle les waarin veel onderwerpen aan bod zijn gekomen.