Deze week heb ik de studenten les gegeven voor thema 4. Dit thema stond in het teken van het organiseren van een rijke leeromgeving. Binnen ICT besteden we in dit thema aandacht aan het gebruik van digitale schoolborden. Volgende week krijgen studenten ook nog informatie over digitaal pesten, netiquette en contentfiltering.

De afgelopen maanden ben ik bezig geweest om me te oriënteren op het onderwerp digitale schoolborden. Om eerlijk te zijn was (en ben ik nog steeds wel een beetje) sceptisch over het vernieuwende gebruik van deze borden. Dit vooral omdat mijn beeld werd gevormd door substitutiegebruik van een gewoon bord door een digitaal schoolbord. Inmiddels ben ik op de hoogte van de fasen die Beauchamp onderscheidt en de gebieden waarop je vaardig kunt worden in het digibordgebruik.

Helemaal sceptisch ben ik dus niet meer. Het digibord is een heel handig hulpmiddel om je instructie inzichtelijker te maken. Dat vind ik het grote voordeel ten opzichte van het gewone schoolbord.
In de beste digibordles (-instructie) zijn leerlingen ook actief bij het bord betrokken. Heel mooi vind ik. Maar een leerkracht die leerlingen daarna aan het werk zet met klassieke offline opdrachten vind ik nog steeds niet echt vernieuwend moet ik zeggen.
Een leerkracht die er in slaagt om zowel in zijn instructie als in zijn verwerking (en afronding) ICT weet te gebruiken, is naar mijn idee in staat om ICT echt in zijn les te integreren.

De studenten hebben nu kennis gemaakt met het digitaal schoolbord. Volgend jaar zullenw er wel weer op terugkomen als we nog dieper ingaan op het didactisch gebruik in de klas.

Met dank trouwens aan André Manssen van wie ik een mooie digiles heb ontvangen die ik aan mijn studenten kon laten zien.