Een van mijn studenten heeft naar aanleiding van negatieve stage-ervaringen met het MSN-en met leerlingen een verslag geschreven. Hierin staan afwegingen die je moet maken als je hier aan begint. Onder andere wordt ingegaan op: taalgebruik, privé en werk en meepraten. De student liep stage in een bovenbouw. Het verslag is hier te lezen.