In het eerste jaar van de opleiding maken studenten van de Hogeschool Domstad kennis met de mogelijkheden van ICT in het onderwijs. We kijken op welke manier ICT geïntegreerd kan worden met de verschillende vakken. Bijvoorbeeld met rekenen. Afgelopen week hebben studenten een practicum gevolgd waarin gekeken werd op welke manier je internet en Excel kunt gebruiken bij rekenen. Als het over rekenen en ICT gaat maak ik voor internet altijd het onderscheid in twee soorten website: rekenkundige websites en rekenwebsites. Rekenkundige websites zijn gewone sites waarop veel informatie op staat waarmee je kunt rekenen (bijvoorbeeld de site van de ns en een receptenboek). Rekenwebsites zijn speciaal ontworpen om mee te rekenen. Het rekenweb is daarvan het bekendste voorbeeld.
Excel laat ik zien omdat leerlingen hiermee onderzoekjes die ze zelf opzetten mooi kunnen presenteren.
Voor het practicum had ik het thema “ik ga op reis en neem mee” gekozen. Hier heb ik voor gekozen omdat een collega van mij, Mirjam Brand, onlangs naar Aruba is verhuisd. Dit gegeven leek me leuk om verder uit te werken. Via een werkblad kregen studenten opdrachten om te kijken hoe groot het tijdsverschil nu was tussen Nederland en Aruba, wat de wisselkoersen waren, hoe laat je met de trein moest vertrekken, hoeveel ingrediënten je moest hebben voor typische Arubaanse gerechten en hoe groot de afstand was tussen het vliegveld en het hotel waarin ze eerst verbleven.
Tenslotte moesten de studenten kijken op de de leergebiedenwebsite van rekenen met welke verschillende leerstofdomeinen ze bezig waren geweest en van welke denkmodellen ze gebruik hadden gemaakt.