Dinsdag 13 februari was ik in Hoorn op de Jules Verneschool. Ik gaf daar een workshop beginnende geletterdheid en ICT. Deze workshop werd gegeven in het kader van de studiedag Beginnende geletterdheid. Deze dag werd georganiseerd door de OBD Noordwest voor het SWV Hoorn 1.
De workshop duurde een uur en ik ben hier ingegaan op het kader voor ICT en beginnende geletterdheid. Voor ICT heb ik hier als uitgangspunt de vier in balans genomen van ICT op school. Voor Beginnende geletterdheid de tussendoelen zoals ze door het Expertisecentrum Nederlands zijn geformuleerd.

Het was een informatieve workshop. We hadden nog wel een paar uur door kunnen gaan om zelf ook met een opdracht aan de slag te gaan. In een uur ontbrak hiervoor jammergenoeg de tijd.