We denken op WikiKids al een tijdje na over het gebruik van afbeeldingen. We willen namelijk zo veel mogelijk voorkomen dat er afbeeldingen worden geüpload waarop auteursrechten zitten. Er zijn al verschillende opties voorbij gekomen om hier mee om te gaan. We plaatsen bijvoorbeeld een auteursjabloon bij een afbeelding waarop we auteursrechten vermoeden. We verwijderen afbeeldingen als het duidelijk is dat er auteursrechten opzitten. We roepen eigenaren ook op om ons er op te wijzen als er afbeeldingen zijn gebruikt waarop zij auteursrechten hebben. We spreken ook mensen aan als ze auteursrechtelijke afbeeldingen gebruiken. En we hebben een stappenplan waarin we de gebruiker duidelijk maken wat hij wel mag doen en wat niet. En aan dit stappenplan is nu ook een video-uitleg toegevoegd. Hiermee hopen we zo duidelijk mogelijk te maken dat alleen afbeeldingen gebruikt mogen worden waarvoor iemand toestemming heeft.

Als er nog meer mogelijkheden zijn dan hoor ik het graag.