Lees ik net op de weblog van Willem Karssenberg dat mijn collega, Frank Maessen, een recensie heeft geschreven op de e-learning themasite over het boek: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld, geschreven door Guus Wijngaards, Jos Fransen en Pieter Swager.
Leuk om te zien dat Frank hier een recensie heeft geschreven. Apart dat ik dit via Willem weer te weten kom. Het wereldje zit raar in elkaar. Het wordt tijd dat die Domstad-blog er echt eens gaat komen (Nu we gestart zijn met het ICT-lab (waarover binnenkort meer) moet het er echt van komen).

Frank schrijft trouwens in de conclusies over het boek:

“Jongeren en hun digitale wereld” is een plezierig leesbaar boekje, dat iedereen die met jongeren werkt op z’n minst gelezen zou moeten hebben. Voor e-learning professionals zullen er niet veel verrassingen in staan, maar juist voor alle collega’s die minder met ICT op hebben is het boekje laagdrempelig en verhelderend. In de lerarenopleidingen zou het kunnen bijdragen aan veranderende inzichten over leren en opleiden, wetende dat deze generatie jongeren straks de meesters en juffen zullen zijn voor de school van de toekomst.
Voor mijn gevoel ligt het accent soms wat te veel op de rol van de ouders en zou het onderwijs en de leerkrachten daarbinnen wat meer onder de aandacht mogen komen. Het is immers goed om onze lerenden (aankomende leraren) beter te leren kennen, en gevoel te krijgen voor de competenties zij elders hebben ontwikkeld. Het is ook duidelijk dat leren voor een groot deel juist buiten school plaats vindt en dat ICT daarbij een belangrijke rol speelt. Onderwijs- en opleidingsinstellingen zullen daar rekening mee moeten houden en opnieuw positie bepalen.”