In een vorige posting over de SBL-competenties heb ik gekeken welke modellen zijn ontwikkeld om de ICT-competenties in kaart te brengen en op welke manier deze gekoppeld zouden kunnen worden aan de SBL-competenties. Ik ben toen ingegaan op de assessmenttool van ICT op school. Van deze tool heb ik gekeken op welke manier het didactische component zowel in de assessmenttool als in de SBL-competenties voorkwamen. Ik sloot af met de constatering dat bij SBL nog meer competenties worden genoemd onder het kopje didactisch die niet expliciet bij de assessmenttool aan bod komen. Deze keer wil ik kijken of deze punten ook ingevuld kunnen worden met behulp van ICT.
In mijn verdere verkenning ga ik uit van de volgende onderdelen:

 • Leren leren
 • Leren van elkaar
 • Zelfstandigheid bevorderen
 • Kennis over leerstijlen
 • Leerproblemen signaleren
 • kennis van de leerinhouden van de vak en vormingsgebieden,
 • leerinhouden voor het dagelijks leven.
 • opbouw van de leerinhouden in leerlijnen en met de samenhang daartussen
 • kennis van (onderzoeksmatig) ontwerpen van onderwijs, didactieken en didactische leermiddelen, waaronder ict
 • kent leer- en onderwijstheorieën
 • bekend met onderwijsarrangementen voor jongere en oudere kind.

Bij mijn verkenning ga ik als volgt te werk. Ik verken het onderwerp en kijk dan op welke manier ICT hierbij kan aansluiten. Bij het verkennen van de onderwerpen maak ik gebruik van verschillende bronnen. De twee belangrijkste bronnen zij: Sherpa-pro zijn van uitgeverij Van Gorcum en Google.

Op de website van Sherpa-pro geeft Van Gorcum de volgende omschrijving:

“Sherpa-pro is een digitaal pakket wat jij, als student, in kan zetten naast de boeken die je gebruikt tijdens je studie.
Sherpa-pro is een compleet pakket met digitale onderdelen bij de pabo-titels van uitgeverij Van Gorcum, inclusief de tijdschriften ‘Volgens Bartjens’ en ‘Zone’. Sherpa-pro biedt materiaal voor het samenstellen van een lesmodule, een toets, assessment programma of portfolio. Het pakket bevat bovendien de inhoud van alle boeken die er deel van uitmaken.”

In deze Verkenning ga ik nog niet in op de dubbelingen die hoogst waarschijnlijk aanwezig zullen zijn tussen de verschillende punten. Ook een vertaling naar een uiteindelijke Pabo-tool ontbreekt nog.

De Verkenning is opgenomen als bijlage bij deze post omdat het te omvangrijk is voor een gewone blogpost.