De woensdag stond in het teken van de resultaten van Samen Deskundiger tot nu toe en hoe we hier mee verder zullen gaan. Arno Coenders en Frans Schouwenburg gaven een presentatie hierover. Daarnaast hebben we nagedacht over de DroomPabo. Tot slot heeft elke Pabo zijn pareltjes gepresenteerd van het traject Samen Deskundiger.


Presentatie Arno Coenders

In zijn presentatie gaf Arno aan dat inmiddels 50 procent van de Pabo’s bij amen Deskundiger (SD) betrokken is. Waar SD zich nu vooral richt op de driehoek docent, basisschool en student is het nu tijd om ook het management meer bij de ontwikkelingen te betrekken.Presentatie Frans Schouwenburg

In zijn presentatie ging Frans in op de veranderende wereld en de rol die ICT hierbij speelt. Frans gaf hierbij ook aan dat aan alle veranderingen het onderwijs eigenlijk niet structureel tegemoet komt maar meer lapmiddelen inzet om de status quo te behouden.


In zijn presentatie geeft Frank veel voorbeelden van tools. Bijvoorbeeld de site Mindz. Net zoals Ning lijkt dit een complete netwerksite.
Een ander belangrijk punt in zijn presentatie is de ontwikkeling van digitale leermiddelen. Deze ontwikkeling biedt de mogelijkheid om leerkrachten nog meer aan het stuur te laten staan van hun eigen onderwijs. Minder methodeafhankelijk, in de zin van 1 methode. Meer kiezen uit welke bronnen stel ik mijn onderwijs samen. Een goede ontwikkeling denk ik. Niet omdat methodes niet goed zouden zijn. Wel omdat het leerkrachten uitdaagt om bewuste keuzes te maken in hun onderwijs. Een leerkracht moet komen van denken in methodes naar denken in leermiddelen.

In zijn presentatie haalde Frans ook nog de resultaten van het Vier in Balans 2008 onderzoek aan waarin wordt gesteld dat een teveel aan gebruik van ICT minder effectief is dan een gebalanceerd gebruik van ICT.

Citaat uit het rapport:

In figuur 2.2 blijkt dat leerlingen met een gematigd gebruik (tweede en derde kwartiel), beter presteren dan leerlingen die heel weinig (laagste kwartiel) of juist heel veel gebruikmaken van ict (hoogste kwartiel). Erg veel gebruik van ict leidt tot slechtere leerprestaties, zelfs slechter dan leerlingen die helemaal geen ict gebruiken. Deze resultaten onderstrepen de noodzaak van kennis bij leraren over de juiste dosering en mix van ictmaterialen in leersituaties. De resultaten van rendementsonderzoek laten steeds duidelijk zien dat technologische voorzieningen zoals computers en computerprogramma’s niet voldoende zijn om een meerwaarde te bereiken
met ict. Zonder professionele kennis van leraren over effectief gebruik van ict is doelgericht leren in het onderwijs met behulp van ict nauwelijks denkbaar.

Ik moest hierbij direct denken aan het onderzoek dat ik laatst voorbij zag komen over het effect van educatieve software. In het persbericht (zoals gezien op de blog van Andre Manssen) staat:

Of een leerling nu les krijgt van een echte docent of van goede educatieve software met begeleiding van een onderwijsassistent, er zijn geen verschillen in leerprestaties. Dit is de conclusie van het onderzoek Taaltuin Twente, één van de experimenten van het onderzoeksprogramma ‘Leren met meer effect’ van Stichting Kennisnet.

Dit eerste onderzoek lijkt het tweede onderzoek toch in een genuanceerd daglicht te stellen.

DroomPabo

Na de presentaties van Arno en Frans was het tijd voor discussies en stellingen onder leiding van Frank Rokebrand.

Een paar stellingen:


Het scholenveld ontwikkelt zich sneller dan de opleidingen, ook op het terrein van ICT; opleidingen kunnen daardoor deze ‘kloof’ niet overbruggen.

Als op pabo’s niet de kennis en en kwaliteit aanwezig is om ICT een meer prominente plek te geven binnen de opleiding…is dat verwijtbaar aan het management van de opleiding.

Na het bediscussiëren van de stellingen hebben we nagedacht over de pabo van onze dromen (en de plek van ICT hierin).

Punten die hier onder andere uit naar voren kwamen waren:

 • Grotere samenwerking tussen pabo’s onderling en basisscholen (op gebied van middelen, mensen, beleid en financiën)
 • Gebruik maken van de regionale instellingen die aanwezig zijn
 • Flexibiliteit mogelijk maken voor studenten


Pareltjes van Samen Deskundiger

Een paar pareltjes als linken op een rijtje:

 • Hogeschool Leiden waar leerlingen van de basisschool op de pabo les kregen in video’s monteren: zie ook: http://jenaplanschooldedukdalf.blogspot.com/
 • Hogeschool Zuyd waar de modules voor iedereen beschikbaar online staan: http://pabo.periodeboek.nl/
 • Iselinge waar een student een flinke stempel heeft gedrukt op mediawijsheidonderwijs
 • Hogeschool Domstad waar kinderen en leerkrachten een eigen blog bijhouden
 • Avans Hogeschool waarin onder andere wordt gewerkt met een wiki.
 • De Haagse Hogeschool waarin studenten mentoren begeleiden bij het invoeren van educatieve software (via een MSN-verbinding legde een student ons dit uit)
 • De Fontys Pabo waar studenten de mentoren uitlegden hoe ze met het digibord om konden gaan en ze door hun kennisinbreng als echte collega’s worden gezien.
 • Almere waar wordt samengewerkt met Almere Kennisstad en IEE (Institute for Information Engineering).