In Wat Zou Google Doen beschrijft Jeff Jarvis de veranderingen, die je in het tijdperk waarin je via Google alles kunt vinden, zou moeten doorvoeren. Jarvis heeft zijn boek verdeeld in 3 delen: Google stelt de regels, Als Google het voor het zeggen had en de G-Generatie. In deel 1 zet Jarvis tips op een rijtje die hij onderbouwt met voorbeelden uit de praktijk. In deel 2 past hij die tips toe op een aantal gebieden en in deel 3 gaat hij in op de manier waarop de ontwikkelingen de huidige generatie beïnvloeden.

In de komende blogposts zet ik kort op een rij wat Jarvis behandelt in deel 1. Ik doe dit per hoofdstuk van zijn boek. Onder het kopje Verder gelezen geef ik aan wat ik hier zelf nog meer over gevonden heb. En ik sluit de posts af (kijken of dat steeds lukt) met Voor het onderwijs waarin ik kijk of dit soort principes ook op het onderwijs zijn toe te passen.

Hoofdstuk 1: Nieuwe verhoudingen

In Nieuwe verhoudingen laat Jarvis zien dat de macht (voor een deel) verschoven is van de producent naar de consument. Hij illustreert dit met zijn ervaringen met het bedrijf Dell. Door te publiceren op zijn blog over de slechte ervaringen met Dell mobiliseert hij veel mensen die ook de slechte ervaringen van Dell openbaar maken. De slechte berichten over Dell worden over genomen door grote nieuwsorganisaties. De volgende tips geeft Jarvis het bedrijf:

  • Kijk wat consumenten over je zeggen op internet (blogs lezen etc)
  • Praat met de afnemers (consumenten) en vraag wat je kunt doen
  • Ga zelf online (om te bloggen) zodat je transparant bent
  • Gebruik je blog om fouten toe te geven en geef daar aan hoe je aan verbetering werkt.

Verder gelezen

Deze open manier van communiceren waarbij je de consument niet afscheept maar betrekt bij je producten zie je op verschillende manieren terug komen. Jarvis noemt in zijn boek Ideastorm (http://www.ideastorm.com/) dat door Dell is ingezet. Zoeken op internet leverde een aantal hits op waar (in principe) hetzelfde gebeurde:

http://www.ideeencentrale.nl/: “Heb je een voorstel dat de dienstverlening naar de burger verbetert of de bedrijfsvoering ten goede komt? Via de Ideeëncentrale weet je zeker dat je idee in goede handen is. Er wordt serieus naar gekeken door het topmanagement van je organisatie en als zij er iets in zien, wordt het zorgvuldig uitgewerkt en daarna uitgevoerd.”

http://www.battleofconcepts.nl/: “Op battleofconcepts.nl zijn bedrijven en overheidsinstanties op zoek naar innovatieve ideeën en creatieve oplossingen voor allerlei soorten vraagstukken. Bijvoorbeeld nieuwe ideeën voor een marketingcampagne of een oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk.”

http://www.cleverclimate.org/: “Welcome to Clever Climate. You’re on top of the platform for new, innovative, creative ideas, that may just make a difference by offering that unexpected helping hand to the worldwide movement aiming to solve the climate crisis.”

http://www.openinnovatie.nl/openinnovatie.php: “(…)Het betrekken van andere partijen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten kan (…) een enorme toegevoegde waarde zijn. Hierbij valt te denken aan samenwerking met andere bedrijven in de sector, toeleveranciers, universiteiten, en natuurlijk met de eindgebruiker.”

Open deze website staat een mooi overzicht van de verschillen tussen gesloten en open innovatie:

Voor het onderwijs

Zou het voor het onderwijs ook mogelijk zijn om zo open te zijn? Management naar docenten toe en docenten naar studenten/leerlingen en ouders toe. Vertaalt naar het onderwijs zouden de tips als volgt kunnen luiden:

  • Kijk wat docenten/leerlingen/ouders over je zeggen op internet (blogs lezen etc)
  • Praat met de docenten/leerlingen/ouders en vraag wat je kunt doen
  • Ga zelf online (om te bloggen) zodat je transparant bent
  • Gebruik de onlineomgeving om fouten toe te geven en geef daar aan hoe je aan verbetering werkt.

Veel van onze studenten zitten op Hyves. Wil je snel zien wat ze over Hogeschool Domstad te zeggen hebben dan kun je bijvoorbeeld kijken op: http://www.hyves.nl/almanak/1009275/MBO_HBO_Universiteit/Hogeschool_Domstad/wiewatwaar/.

Contact leggen via de hyves met studenten is toch niet echt gebruikelijk. Ik weet niet hoe dat bij andere hogescholen is? Ik zie daar toch nog wel een drempel. Terecht of niet?

Hogeschool Domstad probeert richting studenten transparant te zijn door een portal te gebruiken en informatie op de ELO te zetten. Voor aankomende studenten en de basisscholen is er de website en de ELO. Maar als je studenten vraagt naar transparantie dan zullen ze zeker nog wel het een en ander op te merken hebben.

Hogeschool Domstad houdt als instituut geen blog bij. Zelf maak ik hier wel gebruik van. Bijvoorbeeld op http://onderzoekdomstad.blogspot.com/ waarin voor mentoren die studenten begeleiden informatie staat over het onderzoek dat studenten moeten doen. Ik hoor van verschillende kanten dat men dit erg op prijs stelt. Reacties krijg ik hierop nog maar weinig.

Veel basisscholen versturen digitale nieuwsbrieven om ouders te informeren. Daarmee proberen ze zo transparant mogelijk te zijn. Zijn er ook scholen zijn die ouders een platform bieden om met hen in gesprek te gaan?