Een hele titelbalk vol. Maar dat zijn dan ook de drie onderwerpen die ik volgende week met mijn tweedejaars studenten ga behandelen. In de tweede bijeenkomst in het kader van signaleren en analyseren van verschillen kijken we naar de talenten van kinderen en hoe je daar als leerkracht op in kunt spelen.
Ik gebruik een aantal kapstokken voor deze les: meervoudige intelligentie, Bloom en webquests. Tegelijkertijd krijgen de studenten in de les veel informatie over web 2.0. Toch vind ik die als kapstok niet werken. Studenten krijgen op hun school niet te maken met het verschijnsel web 2.0 maar wel met verschillende kinderen. Ik bedoel: een mentor zal met zijn stagiair niet praten over de niewste web 2.0 ontwikkelingen maar wel over de kinderen in zijn klas. Studenten moeten daarom beseffen dat er ICT-middelen zijn waarmee ze op die verschillen in kunnen spelen. Dat de meeste tools daarbij onder de term web 2.0 vallen klopt. Maar dat is interessanter voor de toets dan voor de praktijk.

Goed. Hieronder vind je de presentatie zoals ik die geef.


En hier de webwandeling die studenten maken over het ondwerp webquests.

Webwandeling_Webquest