Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged gamekit

Dit keer heb ik voor de game die ik gemaakt heb met GameKit de plattegrond van de school als uitgangspunt genomen.

De school is nagebouwd in GameKit. Daarbij zijn de verhoudingen in mijn geval enigszins uit het oog verloren. De klaslokalen ten opzichte van de gangen zijn wel een beetje aan de kleine kant. Dit had ik natuurlijk kunnen voorkomen door het eerst nauwkeuriger uit te werken. Dan had ik als volgt te werk moeten gaan:

De eenheid binnen GameKit waarmee je bouwt (in mijn geval) is het element “Vaste grond”.

Die kun je draaien, langer en korter maken. Nu heb ik voor een klas steeds twee keer vaste grond in de breedte en twee keer vaste grond in de lengte genomen. Bij een gemiddeld klaslokaal van 8 bij 8 meter is 1 blok daarmee dus 4 meter. Voor de gang heb ik 1 blok als uitgangspunt genomen. Maar daarmee wordt de gang dus in werkelijkheid direct 4 meter. Voor een gemiddelde school lijkt me dat wat aan de grote kant.

Ik had dus beter de school op een ruitjespapier kunnen weergeven. En dan waarschijnlijk gezien dat de verhouding tussen de gang en de klas anders had gelegen. Meer richting 2,5 tot 3 blokken voor de klassen.

Maar goed. Ik ga er voor het gemak maar even van uit dat de verhoudingen wel kloppen. In deze game heb ik ook de achtergrond ingekleurd.
Als je dat doet dan zie je een blokstructuur die je in moet kleuren. Dat biedt leuke aanknopingsmogelijkheden voor oppervlakte berekeken.

Het probleem dat ik nu ondervind bij het testen van de game is dat ie niet alles weergeeft. Het laden van de game duurt al een tijdje. En als ie dan geladen is worden niet alle plaatjes weergegeven. Weet niet of er een bepaalde limiet aan zit maar zou ik hier tegen een grens aanlopen?

Misschien als ik de achtergrond weghaal dat het dan wel werkt.

Voortschreidend inzicht: de game laadt nu veel sneller. Dus zonder achtergrond ondervind je minder problemen.

Waar het na het bouwen van de gameomgeving steeds op neer komt, merk ik, is het strategisch inzetten van punten en obstakels. Bij het inrichten van de game ben je dus steeds bezig om beslissingen te maken in de trant van: als ik op deze plekken nu punten neerzet, hoe zorg ik er dan voor dat de speler deze punten kan behalen? En hoe bouw ik tegelijkertijd obstakels in zodat het ook uitdagend wordt voor de speler om de level uit te spelen.

In dit geval heb ik eerst in elk klaslokaal punten neergelegd. Daarna kijk ik hoe ik de speler de punten kan laten bemachtigen. Om in het eerste klaslokaal te komen, moet de speler eerst een band tegen een muur aan laten stuiteren. Hierdoor verdwijnt de muur en krijgt de speler toegang tot de klas en de punten.

Voor mij als bouwer is het nu duidelijk dat de speler de bal tegen de muur aan moet stuiteren. Een speler die deze uitleg niet heeft zal moeten onderzoeken hoe hij bij die punten kan komen. Ik kan nog beslissen om een uitlegtekst toe te voegen, of niet. Dit zou ik ook kunnen beslissen als ik iemand het spel heb laten spelen en diegene komt er helemaal niet uit. Dan zijn tips dus misschien nodig.

Wat ook nog een overweging is, is het feit dat ik wel weet waar de finish is maar dat de speler dat niet weet. De finish zit redelijk arbitrair naast het eerste klaslokaal (tenminste het klaslokaal dat ik als eerste gebouwd heb). Ik zou daarom ook nog een pijl in de goede richting kunnen laten wijzen. Maar ook dit vind ik een beslissing die afhangt van of een speler eruit komt of niet.

Dan ook nog even over waarom ik de school als uitgangspunt heb genomen deze keer. De belangrijkste reden is dat ik denk dat kinderen het leuk vinden om van hun school een gameomgeving te maken. Maar er zijn nog meer redenen. 1) Omdat de school een bekende omgeving is, lijkt het me voor leerlingen ook gemakkelijker om bij het bouwen de juiste verhoudingen in het oog te houden. 2) Per lokaal zou steeds een andere leerling de punten en obstakels kunnen inrichten. Op die manier kun je het samenwerken bevorderen. Ik vermoed trouwens wel dat kinderen met elkaar gaan overleggen over hoe ze dan de obstakels in kunnen bouwen.

Als de game echt klaar is zal ik het ook hier vermelden.

Afgelopen dagen eens gekeken of ik op basis van een ander principe een game kan ontwerpen in Gamekit. Na het symmetrische doolhof ben ik gaan kijken of hier varianten op te bedenken zijn. Ik kwam toen uit op historische tegeltjes zoals je die hieronder ziet.

Idee is dat deze genoeg aanknopingspunten geven om een eigen ontwerp te maken. Hieronder mijn ontwerp:

En gebouwd in Gamekit krijg je dan het volgende:

In Gamemaker is het mogelijk om objecten te laten verdwijnen zodat er een verborgen doorgang te voorschijn komt. Dit gegeven zette mij aan het denken wat je hier mee zou kunnen doen als het gaat om ruimtelijk inzicht/ meetkunde. Ik bedacht het volgende: Je maakt een raster (het doolhof), in dit raster zet je een route uit. Deze route beschrijf je met aanwijzingen in de trant van 6 naar boven, 1 naar links, 6 naar onderen of 6 stappen noord, 1 oost, 6 zuid enzovoort.
Daarna bouw je het raster in Gamekit, maakt de doorgangen volgens de uitgeschreven route en zorgt er tevens voor dat alle andere muren strafpunten opleveren.

Als je dat onder elkaar zet krijg je zoiets als hieronder staat:

Het raster

6×6 6×6 gerarddummer

De route

In Gamekit opgezet

Uitdaging voor de leerlingen:

Wat is de langste route die je kunt bedenken?
Hoe ziet de kortste route er uit?

Hier wil ik me nog eens verder in verdiepen omdat ik een rasterspel zelf een beetje saai vind. Ga eens kijken of ik naar aanleiding van de bronnen die ik op deze webquest vond nog tot interessantere doolhoven kan komen.

Naar aanleiding van de Nationale Rekendagen ben ik nog verder aan het nadenken geslagen over hoe je het zelf maken van games op een eenvoudige manier in het onderwijs kunt integreren. Volgens mij liggen de mogelijkheden als het gaat om rekenen en games voor het oprapen. De kunst volgens mij is om het aan de ene kant behapbaar te houden (voor de leerkracht) en aan de andere kant wel uitdagend genoeg (voor de leerling). En tegelijkertijd aandacht te besteden aan het bereiken van de kerndoelen (voor rekenen).
Met de studenten van Hogeschool Domstad ben ik bezig geweest met GameKit van Het Klokhuis. Een tool die vanaf groep 5 al goed in het onderwijs gebruikt kan worden. Daar ben ik nu verder mee aan het experimenteren. Een eerste opzet is als volgt:

Maak een route door een doolhof. Als je de route getekend heb, bouw je het doolhof er om heen. in de praktijk ziet dat er dan als volgt uit:

De route

Met muren erbij

En in GameKit uiteindelijk

Dit is natuurlijk alleen nog maar de opzet van het doolhof. Het spel wordt pas interessant als je er punten en obstakels aan toevoegt.

Deze week gaan de eerstejaars studenten van Hogeschool Domstad een game maken. Dit doen ze via de GameKit van het klokhuis. Het maken van een game staat bij deze studenten in het teken van ICT integreren binnen Rekenen. Studenten maken een doolhofgame. Hierbij is de opdracht om een doolhof te ontwerpen op papier. Dit doolhof moet symmetrisch van opzet zijn. Het werken met symmetrie valt onder de meetkunde. In groep 5/6 komt dit al aan de orde. Nadat het doolhof is gemaakt komen de obstakels en de punten erin te staan. Hierbij komt het aan op ruimtelijk inzicht. Plaats ik de obstakels zo dat het moeilijk is om de punten te vergaren? Laat ik net genoeg punten verzamelen dat je de level kunt halen? Vragen waar studenten kinderen ook mee aan de slag kunnen laten gaan.
Hieronder een voorbeeld van mijn eigen gemaakte game. Ben benieuwd wie de hoogste score haalt.